Mangfold

Økonomisk sårbare innvandrere

Les artikkelen fra SSB og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke innvandrergrupper er mer sårbare økonomisk enn andre - og hvorfor?
  2. Hvem skriver SSB om når de bruker betegnelsen "resten av befolkningen"?
  3. På hvilke måter skiller de med innvandrerbakgrunn seg fra resten av befolkningen?
  4. Drøft hva som kan gjøres for å redusere forskjellene mellom dem med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider