Mangfold

Etnisk skjev fattigdom

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvor stor andel av barna i Norge regnes som fattige?
  2. Har andelen økt de seinere åra?
  3. Hva er den viktigste årsaken til økningen i barnefattigdommen?
  4. Hvordan forklarer Gustavsen den høye fattigdommen blant norsksomaliere?
  5. Og hva mener hun med at det ikke er kultur, men klasse?
  6. Hva kommer det av at disse barna får en rekke somatiske sykdommer?
  7. Hva mener Gustavsen er løsningen på problemene?
  8. Drøft hva som kan gjøres for å redusere barnefattigdom i Norge.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider