Mangfold

Flere fattige unge enn eldre

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan defineres "fattig" i denne sammenhengen?
  2. Hvor mange barn lever i fattigdom ifølge SSB?
  3. Hva er den viktigste årsaken til fattigdom?
  4. Hva er grunnen(e) til at det nå er fler fattige unge enn eldre?
  5. Hvorfor er det så bekymringsfullt at antallet fattige barn øker?
  6. Hva mener arbeidsminister Huitfeldt må gjøres for å begrense fattigdom?
  7. Diskuter hva som må gjøres for å redusere antall fattige i Norge.
  8. Sammenlign partienes forslag til å begrense/løse fattigdomsproblemene og drøft hvor gode forslagene er.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider