Mangfold

Rikdom og fattigdom i verden

Den fattigste tiendedelen av verdens befolkning står for 0,5 prosent av verdens forbruk. Den rikeste tiendedelen forbruker mer enn hundre ganger så mye. Forskjellen mellom rike og fattige, både mellom land og innad i land, er enorme i verden i dag. Les artikkelen og svar på oppgavene.

Oppgaver

1. Hva vil du si er den viktigste informasjonen i denne artikkelen. 

2. Hva tror du det kan komme av Afrika syd for Sahara har de største klasseforskjellene i verden?

3. Diskuter hvorfor hjemsendte penger betyr mer enn bistand.

4. Hvorfor har flere land i Asia lyktes økonomisk, mens Afrika har blitt liggende etter?

5. Drøft hva som kan gjøres med den bunnløse fattigdommen i verdens underutviklede land.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider