Mangfold

Den hvite underklassen

Les teksten i Morgenbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

 1. Hva mener Toje med at folk stemmer mot sine egne interesser?
 2. Hva gjorde de fattige, ifølge redaktør Brendan?
 3. Hva er "the post-factual society"?
 4. Hva mener Toje med at den hvite arbeiderklassen ikke er verdige ofre?
 5. Hvordan forklarer Toje at den hvite arbeiderklassen stemmer som den gjør?
 6. Hvor stor andel av befolkningen i Storbritannia regner seg som arbeiderklasse? Og hvordan begrunner de det?
 7. Hva mener Toje med at "Arbeiderklasse er blitt trygdeklasse, og trygdeklassen er blitt underholdning"?
 8. Hva menes med uttrykket "white trash"?
 9. Hvem har tapt mest på migrasjon og globalisering, ifølge Toje? Er du enig med han? Begrunn.
 10. Hva er det som har vært forbløffende stabilt i 800 år? Er du enig? Begrunn.
 11. Hva er budskapet i dette innlegget? 
 12. Drøft budskapet.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider