Mangfold

Rettferdig pensjon?

Les teksten i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan virker "pensjonsreformen"?
  2. Hvem er det som tjener og taper på den, ifølge dette innlegget?
  3. Hvordan har levalderutviklinga vært i Norge etter 2005?
  4. Hva kan grunnene være til at vi har hatt en slik levealderutvikling?
  5. Hva er "AFP"?
  6. På hvilken måte er pensjonssystemet urettferdig, ifølge Eystein Garberg?
  7. Hvilke krav mener han fagbevegelsen må samle seg om?
  8. Vurdér kravene. Hva tenker du om dem?
  9. Hvorfor tror du politikerne innførte pensjonsreformen? Skriv ned fem argumenter for og fem argumenter mot pensjonsreformen.
  10. Diskuter om pensjonsreformen er et klassespørsmål eller ikke.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider