Mangfold

Social Progress Index

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "Social Progress Index"?
  2. Hvilke land gjøre det best i denne indeksen?
  3. Vurder variablene som brukes i indeksen. Er de gode og relevante? Burde også andre vært med, eller noen tatt bort?
  4. Definér "gode levekår", og lag en egen indeks du mener best kan måle levekårsforskjeller mellom land. Begrunn variablene du har tatt med.
  5. Lag en diskusjon i klassen der noen av elevene presenterer sine indekser. Hvilke er best og hvorfor?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider