Mangfold

Fattigdom i Norge og Europa

Les teksten hos SSB og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan er situasjonen (våren 2015) i Norge sammenlignet med resten av Europa?
  2. Og hvordan er situasjonen i Norge akkurat nå? (Her må du finne tall andre steder enn i vedlagte artikkel.)
  3. Hvem har høyest risiko for fattigdom eller sosial eksklusjon i EU, ifølge denne artikkelen?
  4. Og hvordan er det i Norge?
  5. Skriv noen ord om hvordan fattigdom og sosial eksklusjon varierer mellom enkelte land i Europa.
  6. Ta for deg ett eller flere land i Europa og kom med forslag til hva som kan gjøres for å redusere fattigdom og sosial eksklusjon.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider