Mangfold

Hvor skal de fattige bo?

Les artikkelen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er det overordna målet for boligpolitikken i Norge?
  2. Hva står det om leiemarkedet i artikkelen?
  3. Hva skjer med mulighetene for å eie for dem med lave inntekter, og hvorfor skjer dette?
  4. Hva menes med at 'Den norske boligpolitikken lever i høyeste grad opp til å være «velferdsstatens vaklende pilar»'?
  5. Hvem er det som rammes hardest av endringene, og på hvilken måte?
  6. Hva er konsekvensene for kommunene?
  7. Hvorfor er det vanskeligere å leie bolig i Norge enn i mange andre land?
  8. Drøft om det bør være en menneskerett å eie egen bolig.
  9. Bør staten gripe inn for å gjøre noe med utfordringene du har lest om her? Begrunn ditt standpunkt, og fortell hva staten eventuelt bør gjøre.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider