Mangfold

Sju sosiale klasser?

Les artikkelen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Sammenlign inndelingen i klasser med inndelingene som er beskrevet i læreboka. Hva finner du?
  2. Ta testen hos BBC. Hva fant du? Sammenlign med resultatene til de andre i klassen.
  3. Hvordan syns du om denne måten å dele inn i klasser på? Er det andre spørsmål du ville stilt? Diskuter.
  4. Diskuter om denne inndelingen fungerer i det norske samfunnet. Begrunn synspunktene.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider