Mangfold

Ensomhet

Les artikkelen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan vil du definere "ensomhet"?
  2. Hvordan beskrives ensomheten i artikkelen?
  3. Hvorfor er det unge voksne som oftest er ensomme?
  4. Hva sier filosofiprofessor Svendsen om ensomhet?
  5. Hvem blir oftest ensomme, tror du?
  6. Er det noen tiltak samfunnet kan gjennomføre som kan gjøre noe med ensomheten blant mange mennesker? Diskuter.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider