Mangfold

Syk av ulikhet?

Les artikkelen i Dagbladet og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1. Hvordan er sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og andre sosiale forhold, ifølge undersøkelsen?
  2. Hva kan årsakene være til at det er slike sammenhenger?
  3. Diskuter om økonomisk likhet kan ha negative konsekvenser.
  4. Drøft hva som er best: stor økonomisk likhet eller ulikhet. Bruk eksempler. 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider