Mangfold

Sosialistisk og liberalistisk skolepolitikk

Les hva ungdomspartiene Rød ungdom og Fremskrittspartiets ungdom sier om skolepolitikk nedenfor, og svar på oppgavene.

Oppgaver:

  1. Hva mener Fremskrittspartiets ungdom er de store utfordringene i skolen vår?
  2. Nevn fem tiltak de vil gjennomføre for å endre skolen.
  3. Hvordan kan du se at Fremskrittspartiet er et liberalistisk ungdomsparti? Bruk lærestoffet om liberalismen i Mangfold (s. 226) for å svare på spørsmålet.  
  4. Hva mener Rød ungdom er de store utfordringene i skolen vår?
  5. Nevn fem tiltak de vil gjennomføre for å endre skolen.
  6. Hvordan kan du se at Rød ungdom er et sosialistisk ungdomsparti? Bruk lærestoffet om sosialismen i Mangfold (s. 227) for å svare på spørsmålet.  
  7. Hvilket ungdomsparti er du mest enig i når det gjelder skolepolitikk? Begrunn svaret ditt.

Lenker

Fremskrittspartiets ungdom

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider