Mangfold

Beste og verste land å bo i - for unge

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva var det som gjorde at Marquardt anbefalte unge å forlate Frankrike?
  2. Hvordan ble undersøkelsen det refereres til i teksten, gjennomført?
  3. Hva fant forskerne?
  4. På hvilken måte er Kina et unntak?
  5. Skriv ned ti kriterier for hva som gjør et land godt for ungdom, etter ditt syn. 
  6. Hvilke av de ti punktene kan politikere gjøre noe med? Hva kan de gjøre, og på hvilken måte?
  7. Diskuter i klassen hvilken politikk som bør føres i et land, om en ønsker å gjøre landet godt å bo i for ungdom.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider