Mangfold

Ti land med best livskvalitet

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er OECD?
  2. Hva måler en med "Better Life Index"?
  3. Hva kjennetegner de til landene som ligger best an på lista?
  4. Er det noen variabler du kunne tenkt deg å fjerne fra lista? Begrunn.
  5. Og er det noen du kunne ønske å ta med? Begrunn.
  6. Hva er de viktigste grunnleggende årsakene til å Norge skårer så godt på slike målinger?
  7. Diskuter i klassen om Norge også i framtida kommer til å ligge så godt an på slike målinger. Hva kan komme til å endre seg?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider