Mangfold

Fire grunner til at ulikhet er dårlig for samfunnet

Les teksten (på engelsk) i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke fire grunner for å redusere ulikheten angis i teksten?
  2. Diskuter de fire punktene.
  3. Kan det finnes argumenter for at økonomisk ulikhet er bra?
  4. Drøft hva som eventuelt kan gjøres for å redusere den økonomiske ulikheten i et samfunn.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider