Mangfold

Fattigdom blant europeiske barn

Les teksten hos NRK og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva viser rapporten når det gjelder antallet fattige barn og hvor de kommer fra?
  2. På hvilke måter rammer fattigdommen barna?
  3. Hva er den viktigste årsaken til barnefattigdom?
  4. Hvem er overrepresentert i fattigdomsstatistikken? Hvorfor tror du det er slik?
  5. Drøft hva som kan gjøres for å redusere barnefattigdommen - både på kort og lang sikt.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider