Mangfold

Er vi dømt til å gi opp velferdsstaten?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva skriver forfatteren om "naturlig seleksjon"? Hvordan syns du det passer med det du lærte i kapittel én?
  2. Hvilke eksempler brukes på at "systemet" misbrukes? Hva syns du om disse eksemplene?
  3. Hva skriver forfatteren om forholdet mellom snyltere og samarbeid?
  4. Hvordan reagerer høyre- og venstresida i debatten om velferdsstaten som et spleiselag?
  5. Hva er budskapet i artikkelen?
  6. Er vi nødt til å gi opp velferdsstaten, tror du? Begrunn ditt standpunkt.
  7. Drøft om noe må gjøres og eventuelt hva som bør gjøres for å bevare velferdsstaten.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider