Mangfold

Velferdsstat og tillit

Les artikkelen og gjør oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan forklares den høye tilliten i de nordiske land?
  2. Drøft om den høye tilliten mellom mennesker i Norge kommer til å holde seg i framtida.
  3. Diskuter også hvilke konsekvenser det kan få om tilliten blir mindre.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider