Mangfold

Å beskytte det norske landbruket

Se filmen (2 min) eller les teksten om landbruksoppgjøret på nettsidene til Nationen nedenfor. Bruk også informasjonen i lenka fra Landbruks- og matvaredepartementet om toll på jordbruksprodukter.

Oppgaver

  1. Hva er landbrukssubsidier?
  2. Hvorfor er det nødvendig at norske bønder får subsidier, ifølge avisa Nationen?
  3. Norsk landbruk er beskyttet av toll. Hva betyr dette?
  4. Hvordan kan tollreglene og andre subsidier påvirke om vi spiser mest norske eller utenlandske jordbruksprodukter?
  5. Hvordan kan Norges tollregler føre til problemer for andre land?
  6. Hvilke tiltak gjør Norge for at tollreglene ikke skal ramme de fattigste landene?
  7. Norge og andre europeiske land møter likevel kritikk for at toll og subsidier øker gapet mellom fattig og rik i verden. Hva synes du om dette? Bør vi ha lov til å beskytte eget jordbruk, også hvis det går ut over verdens fattige? Bruk gjerne Internett og les hva andre mener om dette.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider