Mangfold

Som deg og meg

Les teksten i VG og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er en oppskrift på hat og mistenksomhet, ifølge Hylland Eriksen?
  2. Hva er budskapet i boka "Som folk flest"?
  3. Hvordan argumenterer Hylland Eriksen for at de som kommer, er som oss?
  4. Hvilke utfordringer ser han?
  5. Gjengi de tre tankeeksperimentene med egne ord.
  6. Har Hylland Eriksen rett i at det er mer som forener oss en det som skiller oss? Skriv ned minst fem punkter som viser at det er slik og fem punkter for det motsatte.
  7. Diskuter i hvilken grad kulturforskjeller kan være et problem for integrering av flyktninger i Norge i dag.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider