Mangfold

Klesproduksjon i fattige land

Produksjonen av klær i verden er nærmest helt overtatt av fabrikker i fattige land. Les artikkelen og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1. Hvilke problemer knytter det seg til klesproduksjon i fattige land ifølge artikkelen?
  2. Hva slags "krysspress" er produsentene utsatt for?
  3. Hvorfor er ikke uanmeldte kontroller nok for å løse problemene?
  4. Drøft hvilket ansvar vi som forbrukere i rike land har for at naturmiljøog arbeidsforhold blir ivaretatt på best mulig måte ved denne typen produksjon. 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider