Mangfold

Få eller mange uføretrygdede?

Les artikkelen i lenka og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1. På hvilken måte presses de med dårlig helse og lav utdanning ut av arbeidslivet, tror du?
  2. Hva skyldes den høye andelen uføretrygdede i Norge, ifølge van der Wel?
  3. Og hva mener han kan gjøres for å få høyere sysselsetning?
  4. Drøft van der Wels synspunkter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider