Mangfold

En generasjon som finner det naturlig å skulke?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva mener Oliver Eide om fraværsgrense i videregående skole?
  2. Hvordan illustrerer han problemene som oppstår ved elevers fravær? Hva tenker du om dette?
  3. Hva tenker du om dette utsagnet: "Å utdanne en generasjon som finner det naturlig å skulke når det passer dem, vil ikke føre et samfunn fremover"?
  4. Hvor stort er problemet med skulking i din klasse, tror du?
  5. Lag en anonym undersøkelse der dere finner ut hvor mange som skulker og hvor mye.
  6. Skriv ned fem argumenter for og imot en fraværsgrense på 10 prosent.
  7. Diskuter om det var fornuftig å innføre en fraværsgrense, og om det eventuelt er riktig at den skal være på 10 prosent.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider