Mangfold

Moderne arbeidsplasser som stammesamfunn

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. På hvilken måte brukes livet i et stammesamfunn som modell for å forstå det som foregår på en moderne arbeidsplass?
  2. Kan denne formen for samarbeid overføres til skolehverdagen? Hvordan?
  3. Diskuter om det å gi "gaver" er en viktig del av norsk kultur generelt. På hvilke måter virker eventuelt gaveutvekslingen? Bruk fagbegreper.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider