Mangfold

De flinke barnas sorg

Les artikkelen på NRKs nettside og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan beskriver Bakken det å være flink?
  2. Hvilke eksempler fra samfunnet bruker Bakken for å vise hvordan vi er så opptatt av å være flinke?
  3. Hva sier psykiater Finn Skårderud om prestasjonsangst?
  4. Bruker du selv ordet "flink" ofte? Og hvordan var det da du vokste opp?
  5. Hva mener kronikkforfatteren med at "Mens de flinke barna fortsetter å være flinke. Og kanskje er det deres sorg"?
  6. Lever vi i et prestasjonssamfunn? Diskuter. Finn eksempler på at vi lever i et prestasjonssamfunn. Forsøk også finne eksempler på det motsatte.
  7. Drøft om vi bør gjøre noe og hva vi eventuelt kan gjøre for at færre mennesker skal rammes av denne "sorgen".
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider