Mangfold

Truer innvandring velferdsstaten?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan er forholdet mellom stat, familie og individ i ulike kulturer, skal vi tro Ørjasæter?
  2. Hvordan syns du dette stemmer med det du har lært så langt i faget?
  3. Hva skriver Ørjasæter om demografi? Og om første- og andregenerasjons innvandrere?
  4. Hvorfor er det både uklart og storforlangende å kreve at innvandrere må bli en del av den norske kulturen? Diskuter først hva det vil si å bli en del av den norske kulturen.
  5. Hva mener Ørjasæter med at vi kan gjøre noe med vår egen kultur?
  6. Diskuter om velferdsstaten er truet av innvandring. Finn først ut på hvilken måte den kan være truet.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider