Mangfold
Wikimedia Commons / Leon Israel

#metoo og arbeidslivet

Les lederartikkelen i Morgenbladet og svar på spørsmålene: 

  1. Hva er #metoo, og hvem er Weinstein, Polanski og Allen? 
  2. Hva er «likestillingsparadokset»?
  3. Hvordan forklarer redaktøren av Morgenbladet at mange kvinner velger omsorgsyrker? 
  4. Hvilke forklaringer har hun på at mange kvinner velger bort lederstillinger? 
  5. Er du enig i at seksuell trakassering kan være en medvirkende årsak til at kvinner i liten grad blir toppledere? Begrunn svaret ditt. 
  6. Tror du flere kvinnelige toppledere ville redusert problemene med seksuell trakassering på arbeidsplasser? Begrunn svaret ditt.  

På lærersidene finner du flere oppgaver om #metoo-kampanjen. Disse omhandler temaene sosialisering, media, arbeidsliv og samfunnsvitenskapelig metode. 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider