Mangfold

Arbeid og kjønn

Studer statistikken i lenka fra SSB og svar på spørsmålene: 

  1. Hvor mye mer tjener kvinner enn menn i gjennomsnitt i løpet av et år? 
  2. Hvem jobber mest deltid av kvinner og menn? Hvorfor tror du det er sånn? 
  3. I hvilke næringer jobber det flest kvinner, og hvor jobber det mest menn? 
  4. På hvilken måte kan det du fant på spørsmål 2 og 3 forklare noe lønnsforskjellen mellom kvinner og menn? 
  5. Hvilke andre grunner kan det være til lønnsforskjellene, tror du? Søk gjerne på nett og finn ut hva forskning sier om dette. 
  6. Hvordan er kjønnsforskjellene i lederstillinger? 
  7. Hvordan er kjønnsforskjellene når det gjelder hvem som tar høyere utdanning? 
  8. Diskuter: Er det viktig å øke andelen kvinner i lederstillinger? Hva kan man i tilfelle gjøre for å få til dette? 

Dersom dere vil jobbe videre med dette temaet, kan dere gjøre oppgaven «Sosial ulikhet mellom kjønn» i kapittel 14.  

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider