Mangfold

Hverdagen til en norsk bonde (film, 4. min)

Se filmen, produsert for Norges bondelag, og svar på oppgavene.

Oppgaver:

  1. Hører bondeyrket til primær-, sekundær eller tertiærnæringene? Begrunn svaret ditt. (Slå opp på side 176-178 i Mangfold om du ikke husker hva begrepene betyr.)
  2. Hvilke eksempler ser vi på den teknologiske utviklinga i jordbruket?
  3. Tall fra Norsk landbruksøkonomisk forskning viser at hver bonde i snitt arbeider 1,5 årsverk. Hva betyr det?
  4. Hva sier bonden Solveig selv om arbeidsvilkårene sine?
  5. Solveig er utdanna sivilingeniør, men sier at det å ta over gården og bli bonde, var et verdivalg. Hva tror du hun mener med det?
  6. Hvorfor trenger vi landbruk i Norge, slik Solveig ser det?
  7. Jordbruket skaper andre arbeidsplasser både i lokalmiljøet og i landet ellers. Lag ei liste over andre yrkesgrupper som nyter godt av, eller er avhengige av, at vi har gårder i Norge.
  8. Sorter yrkesgruppene i spørsmål 7 i primær-, sekundær- og tertiærnæringer.

Lenker

Norges bondelag: Dette er hverdagen for norske matprodusenter

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider