Mangfold

Har du en tullejobb?

Les artikkelen "Har du en tullejobb?" (NRK Viten) i lenka under. Svar på oppgavene.

 

Spørsmål til teksten:

 1. Journalist Mona Sæther Evensen og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen mener at vi jobber mye mer enn vi trenger. Forklar hvorfor de mener det!

2. Hva oppgir folk som motivasjon for å jobbe (ifølge undersøkelsen Arbeidslivsbarometeret 2015)?

3. En gjennomsnittlig familie arbeider mye mer i dag enn i tidligere generasjoner. Hva er grunnen til det?

4. Hva tror Evensen og Hylland Eriksen om arbeidslivet i framtida?

 

 

Tenk deg om:  

1. Hvilke jobber må vi ha i framtida, tror du? Hvilke typer jobber kan bli erstattet av ny teknologi?

2. Hva slags yrker kan du tenke deg å ha i framtida? Hva vil motivere deg i arbeidslivet?

3. Hvordan ville samfunnet blitt endret hvis folk jobbet mindre, tror du?  

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider