Mangfold

Etterkommere med hopp i sysselsetting

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan er forholdet i sysselsetting mellom førstegenerasjons innvandrere og deres etterkommere?
  2. Hvordan forklarer forskeren Lars Østby denne forskjellen?
  3. Hva sier Haboon om fordelene og ulempene med å ha innvandrerbakgrunn?
  4. Hva sier Østby om yrkesaktivitet og sosial bakgrunn?
  5. Skriv ned fem punkter for hva som kan gjøres for å bedre sysselsettingen blant førstegenerasjons innvandrere og deres barn.
  6. Diskuter hva som kan gjøres for å få flere første generasjons innvandrere og deres etterkommere i arbeid.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider