Mangfold

Arbeidskultur i Norge

Les teksten i bildet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva betyr en "flat organisatorisk struktur"?
  2. Hva betyr "konsensusbasert"?
  3. Gjengi hovedpunktene i artikkelen.
  4. Skriv en halv side der du forteller hva du tenker om norsk arbeidsliv slik det blir beskrevet i artikkelen.
  5. Hva tror du kan være fordeler og ulemper med norsk arbeidsliv i internasjonal konkurranse?
  6. Diskuter i klassen hva dere syns om norsk arbeidskultur.

 

 

Kilde: Ny i Norge

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider