Mangfold

Arbeid og velferd

Les innlegget i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er Perspektivmeldingen?
  2. Hva er den viktigste årsaken til at offentlige utgifter vil øke?
  3. Hvordan beskriver finansministeren det norske samfunnet?
  4. Og hva skriver han om olje og sysselsetting?
  5. Hvilken "uskreven kontrakt" har vi? Hva syns du om den "kontrakten"? Grunngi ditt synspunkt.
  6. "Over tid vil det ikke være mulig å videreføre et velferdssamfunn der stadig flere mottar mer fra fellesskapet enn de bidrar med," skriver finansministeren. Hvilke eksempler har vi på at dette er en utfordring i Norge?
  7. Hva mener Johnsen med "den norske samfunnsmodellen"?
  8. Drøft hvilke økonomiske utfordringer det norske samfunnet står overfor og hvordan disse bør løses.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider