Mangfold

Frafall i skolen

Les artikkelen fra forskning.no og svar på spørsmålene.

1. Hvilke fellestrekk ser forskerne ofte hos dem som dropper ut av skolen?

2. Hvordan forklarer forsker Christer Hyggen årsakene til at ungdom dropper ut av videregående skole?

3. Hvorfor er det flere gutter enn jenter som dropper ut?

4. Sverige, Tyskland og Norge har ulike systemer for yrkesutdanning. Hva ser ut til å være mest vellykket?

5. Frafallet har vært uforandret de siste 20 åra. Hvorfor bekymrer skolepolitikerne seg mer for frafallet nå enn tidligere?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider