Mangfold

Den avslappede nasjonen

Les teksten i VG og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan karakteriserer Sarromma norsk arbeidsliv? Og hvilke eksempler har hun?
  2. Og hva skriver hun om finners, svenskers og danskers erfaringer med norsk arbeidsliv?
  3. Hvordan avslutter Sarromma innlegget? Hva tenker du om det hun skriver der?
  4. Har Sarromma rett i kritikken av norsk arbeidsliv? Begrunn ditt standpunkt. Diskuter i klassen.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider