Mangfold
iStock.com/dolgachov

Likekjønnede ekteskap i kirka

Les de to tekstene i lenkene nedenfor og svar på spørsmålene.

Oppgaver:

  1. Hva er en vigselsliturgi? (Bruk andre kilder om du ikke finner svaret ut fra lenkene.)
  2. Hvorfor måtte Den norske kirke lage en ny, alternativ liturgi før homofile kunne få gifte seg i kirka?
  3. «Endelig er kirken åpen for alle», sier Stein Arne Sæther i Adresseavisen. Hvordan argumenterer han for at det var på tide med en ny liturgi?
  4. Hvorfor meldte prest Øivind Benestad seg ut av Den norske kirke etter vedtaket på kirkemøtet?
  5. Les i Mangfold om hvordan religion kan dekke menneskers psykologiske behov. På hvilken måte tror du vedtaket og den nye liturgien kan bety noe for kristne homofiles psykiske helse?
  6. Prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par, kan fortsatt nekte å gjøre dette. Kirka må da finne en annen prest som vil utføre vielsen. Synes du det er riktig at prester kan reservere seg? Begrunn svaret ditt.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider