Mangfold

Nedlatende undervisning om religion

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva viser den svenske studien det refereres til i teksten?
  2. Og hvordan ble de ulike religionene behandlet?
  3. Hva vil Flesner endre på og hvorfor?
  4. Tror du det er noe annerledes i norske klasserom? Hvorfor/hvorfor ikke? Begrunn ditt synspunkt.
  5. Hvordan bør religionsundervisningen foregå i norske klasserom, etter din mening?
  6. Diskuter i klassen hva som er god religionsundervisning.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider