Mangfold

Over og ut med blasfemiparagrafen

Les artikkelen i VG og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva var "blasfemiparagrafen"?
  2. Hva har Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen skrevet, og hva mener de med det?
  3. Hva mener redaktør Finn Jarle Sæle? Og hvordan begrunner han det?
  4. Skriv ned argumenter for og imot det å ha en blasfemiparagraf.
  5. Diskuter om det er behov for å ha en blasfemiparagraf i Norge i dag.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider