Mangfold

Oljebarna: sikhisme og kristendom (video, 13 min)

Se videoen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan begrunner hovedpersonene sin religiøsitet?
  2. Hva mener de om homofili?
  3. Hvordan er det å være kristen i dag, ifølge den kristne?
  4. Beskriv livet til hovedpersonene.
  5. Hvordan begrunner den kristne sin abortmotstand?
  6. Hva tenker du om denne begrunnelsen?
  7. Vi har det for godt til å innse at vi trenger en gud. Drøft påstanden.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider