Mangfold

Hvorfor er vi redde for religion?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilket eksempel trekker Eia fram for å synliggjøre at vi ikke er "verdensmestre i religiøs toleranse"?
  2. Hva sier Eia om de religøses religiøse toleranse?
  3. Hva betyr ordet "sekulær"?
  4. Hvilken epoke er det at synet på religion endres? Og på hvilken måte?
  5. Hvor sterkt står religøs tro i Norge i dag?
  6. Er det noen grunn til å frykte religion? Begrunn dine meninger. Diskuter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider