Mangfold

Hvorfor ofrer vi?

Les innlegget i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva vil det egentlig si å gjøre et offer? Diskuter.
  2. Gi eksempler på tidligere tiders ofring.
  3. Hva var begrunnelsene for å ofre?
  4. Ofrer vi i vårt samfunn? Gi eksempler og forklar hvorfor om du mener vi gjør det. Om du mener vi ikke gjør det, forklar hvorfor.
  5. Hvilken sammenheng er det mellom "ritualer" og "ofring"?
  6. Har du eller familien din ritualer? Hvilke?
  7. Diskuter om vi burde innføre flere ritualer og ofringer. Hva kunne være de positive og negative følgene av det?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider