Mangfold

Første sivilisasjon uten en gud

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan beskriver Kiøsterud synet på religion i vår del av verden?
  2. Hva mener Kiøsterud med at "Med innføringen av demokratiet, rettstaten og rettferdig fordeling mellom borgerne, underbygget av vitenskap, er vi i ferd med å skape et samfunn som har seg selv som overbygning voktet av menneskene som bebor samfunnet. For å lykkes med eksperimentet vårt forutsettes det faktisk at de som bor i dette samfunnet har rett. Andre instanser til å dømme finnes ikke."?
  3. Hvordan beskriver han overgangen til det moderne samfunnet?
  4. Hva sa Kierkegaard, og hva mente han med det?
  5. Hva skriver Kiøsterud om vårt forhold til naturen?
  6. Finn budskapet i innlegget og drøft det.

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider