Mangfold

Trossamfunn og integrering

Les artikkelen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan kan trossamfunn både svekke og styrke integreringen? Og hvordan er forskjellen mellom ulike land?
  2. Det blir hevdet at «de nordiske landene er blant verdens mest sekulære». Forklar hva dette betyr, og vurder påstanden.
  3. «- De vanskeligste integrasjonsspørsmålene handler om verdikonflikter, og særlig syn på demokrati, kjønn og familiespørsmål», står det i artikkelen. Drøft hvordan ulike syn på demokrati, kjønn og familiespørsmål kan gjøre integrasjon vanskelig.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider