Mangfold

Holdninger til pakistanere i 1971 (video, 4 min)

Se innslaget om holdninger til pakistanere fra NRK 1971 og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Det er blandede reaksjoner i den norske befolkningen på innvandrere fra Pakistan i 1971. Gi eksempler på både positive og negative holdninger.
  2. Hvilke forutsetninger nevnes for at innvandringen skal være vellykket?
  3. Klippet er fra 1971. Diskuter om svarene i dag ville vært annerledes.

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider