Mangfold
Commons.Wikimedia.org/Damian Szczepaniak

Er du god nok til å bli norsk?

Del 1: Statsborgerprøven

Å være norsk statsborger gir deg ulike rettigheter, blant annet stemmerett ved stortingsvalgene. Det er imidlertid mange krav for å bli statsborger i Norge. Blant annet må du ha permanent oppholdstillatelse, og du må ha bodd i landet i et visst antall år. I tillegg må voksne som søker om å bli norske statsborgere, avlegge og bestå flere prøver. En av dem er en prøve i samfunnsfag, også kalt «Statsborgerprøven».

På den første lenken nedenfor kan du lese om prøven og prøve deg på eksempeloppgaver. Gjør disse eksempeloppgavene og se hvor mange poeng du får. Svar deretter på spørsmålene nedenfor:

 1. Klarte du alle spørsmålene i testen, eller var det noe du ikke kunne svare på?
 2. Hvilket bilde gir oppgavene om hva som er viktig å kunne for å være en god norsk statsborger?
 3. Les om etnosentrisme i Mangfold. Synes du at noen av spørsmålene i prøven er etnosentriske? I tilfelle: forklar.  
 4. Synes du det er riktig å kreve konkret kunnskap om det norske samfunnet av de som skal bli norske statsborgere? Begrunn svaret ditt.
 5. Lag tre spørsmål som du synes man burde svare på for å bli norsk statsborger.

 

Del 2: Statsborgerseremonien

De som får innvilget norsk statsborgerskap, får invitasjon til å delta på en seremoni der de blant annet avlegger et troskapsløfte til landet vårt. Ordninga er frivillig. Les om seremonien og troskapsløftet på den nederste lenken nedenfor, og svar på spørsmålene:

 1. Hvilket inntrykk gir bildene i brosjyren av det å få statsborgerskap i Norge?
 2. Hva er formålet med seremonien, slik det er beskrevet i brosjyren?
 3. Er du enig i at det er riktig å oppfordre nye norske statsborgere til å avlegge troskapsløftet? Begrunn svaret ditt.
 4. Burde løftet være obligatorisk? Begrunn.
 5. Burde vi alle, uansett landbakgrunn, avlegge et slikt løfte for å få være norske statsborgere? Begrunn.
 6. Hvis du fikk bestemme, ville du endra på noe i troskapsløftet? Skriv din egen versjon.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider