Mangfold
istock/jcarillet

Når er det greit å skjelle ut rasistene?

Les intervjuet med den canadiske sosiologen Michèle Lamont (forskning.no) og svar på oppgavene.

 

Spørsmål

1. Hva slags metode har Michèle Lamont brukt når hun har forsket på reaksjoner på rasisme?

2. Hvordan forklarer hun forskjellene i reaksjoner hos kvinnene i USA og Brasil?

3. Den norske forskeren Arnfinn Midtbøen mener vi har mangelfull forståelse av rasisme i Norge. Hva legger han i det?

4. Kan det være noe problematisk i at mange er bevisste på rasisme i USA?

5. Hva tenker Midtbøen om forslaget om en norsk kulturkanon?  

 

Finn ut

Hva går Høyres forslag om en norsk kulturkanon ut på? Drøft om et slikt arbeid kan fungere inkluderende eller ekskluderende.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider