Mangfold
iStock

Niqab og sekularisme

Les teksten i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "sekularisme"?
  2. Hvilke "farlige holdninger" er det Braanen Sterri skriver om?
  3. Hvilket "våpenkappløp i innvandrings- og integreringsdebatten" skriver han også om?
  4. Hva skriver Braanen Sterri om norske verdier?
  5. Hva er det Braanen Sterri reagerer kraftigst mot i denne debatten? Og hva tenker du om hans reaksjon? Grunngi ditt standpunkt.
  6. Drøft denne påstanden: "Majoriteten må alltid passe seg på å ikke forveksle frihet med det å likne på oss. Friheten skal også innebære å få lov til å opptre på tvers med storsamfunnets normer. Det smerter. Men det er hva som kreves av oss i et liberalt samfunn."
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider