Mangfold

Fredrik Barth: å lære av andre samfunn (video, 23 min)

Se videoen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva sier Barth om hvilket samfunn han likte best å være i?
  2. Hvordan begrunner han svaret?
  3. Hva sier Barth om Persepolis?
  4. Hva er den andre livskvaliteten Barth har festet seg ved, og hva sier han om den?
  5. Hva sier Barth om forskjellen mellom storskalasamfunn og småskalasamfunn?
  6. Hvilke tragedier snakker Barth om?
  7. Hva sier han om «regnskapet»?
  8. Hva er ifølge Barth problemet vi har når det gjelder forholdet mellom mål og middel?
  9. Hva sier han om i-land og u-land?
  10. Hvordan bør rike land forholde seg til fattige land - bør vi forsøke å hjelpe dem til å bli slik som oss? Begrunn ditt svar.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider