Mangfold

Etnisk kapital

Les teksten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva tror du menes med uttrykket "etnisk kapital"?
  2. Hva legger du i begrepet "klasse"?
  3. Hvordan kan etnisk kapital være viktigere enn klasse?
  4. Forklar med egne ord hva som ligger i denne teksten: "Utdanningsdriv, foreldrekontroll og migrasjonserfaring: De samme mekanismene som forklarer hvorfor mange etterkommere av innvandrere er flinkere til å overvinne klassebarrierer enn nordmenn flest, kan også være ansvarlige for at mange etterkommere sliter så mye."
  5. På hvilken måte er "historien en litt annen for etterkommere av innvandrere"? Forklar.
  6. På hvilken måte kan foreldrenes utdanningspress ha uheldige konsekvenser?
  7. Diskuter på hvilke måter samfunnet kan legge til rette for at enda flere minoritetsspråklige kan lykkes med utdanninga.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider